Selenoid Nasıl Çalışır?

Selenoidler yapısalbakımdanbakıldığında elektromanyetik olarak çalışan valflerdir. TCM tarafından gönderilen sinyal neticesinde yağ akışını açıp-kapatan veya kısmı açan parçalardır.

1-On-Off selenoidler tam açık veya tam kapalı olarak yağ akışına izin verir.

2-Lineer selenoidler; TCM tarafından gönderilen sinyal ile kademeli olarak yağ akışını açıp kapatan veya kısmi açıp kapatan parçalardır.